Zeme „Pūpoli”, Ikšķiles l.t., Ogres rajonā

Īpašuma ID: B-133

3,18ha Cena 7-EURO/m2

Pārdod zemes gabalu „Pūpoli” (platība 3,18 ha) Ikšķiles l.t., Ogres raj.
Īpašumam ir izstrādāts detālplānojums ar 11 zemes gabaliem, platībā no 2504m² līdz 2795 m². 
Apbūves noteikumi:
Apbūve uzsākama tikai pēc ielu brauktuvju, elektroapgādes tīklu un lietus kanalizācijas izbūves. 
Teritorijas izmantošanas veidi:

- Galvenā izmantošana – savrupmāja,

- Atļautā izmantošana – savrupmāja; dvīņu māja; sabiedrisks un darījumu objekts.

- Palīgizmantošana – saimniecības ēkas; sporta būve kā palīgizmantošana ģimenes vajadzībām; inženierbūve. 

Vienā zemes gabalā atļauts būvēt ne vairāk kā vienu savrupmāju (vai rindu mājas vai dvīņu ēkas daļu).
Minimālā zemes gabala platība:

- Savrupmājai – 2500 kv.m.

- Dvīņu mājai – 1200 kv.m.

Ogres raj., Ikšķiles l.t.
Platība: 31800 kv.m.
Cena: 7 EURO/m²
Kontakti: +6722 2223

+29497790

 

Rajoni

Ogres raj

Platība

31800 m2

Cena (m2)

7 EUR

bfoto-2098
bfoto-2098bfoto-2097bfoto-2095

TWENTYFOURSEVEN